Ev sahibi kendim oturacağım diye kiracıyı çıkarabilir mi?

Saydam Hukuk Bürosu

Ev sahibi kendim oturacağım diye kiracıyı çıkarabilir mi?

Kiralananın Tahliyesi Nasıl Olur?

Ev Sahibi Evini Kiraladığı Kiracıyı Nasıl Tahliye Edebilir?

Ev sahibinin kiracısını evden tahliye etmesi mümkündür ancak:

 1. Kiracı ve Kiralayan arasındaki kira ilişkisinin 11 yıldır devam ediyor olması.
 2. Kiraya veren kişinin kiraladığı ev üzerindeki ihtiyacı (Yakınları için de geçerlidir)
 3. Ev Sahibinin kiraladığı evinde yürüteceği tadilat çalışması
 4. Kiralayan ile kiracı arasında imzalanan yazılı tahliye taahhütnamesi
 5. Kiralayan tarafından gönderilen 2 haklı ihtar nedeniyle kiralanananın tahliyesi
 6. Kiracının kirasını ödememesi nedeniyle temerrüde düşmesi üzerine başlatılan icra takibi nedeniyle kiralananın tahliyesi
 7. Kiralananan evde oturan kiracının veya eşinin başka bir evinin olması üzerine tahliye
 8. Geçerli ve Önemli sebeplerin varlığı
 9. Kiracının iflas etmesi nedeniyle tahliyesi

Kiracının Tahliyesi İçin Gerekli Sebepler

Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülen Kiralananın Tahliyesi Davası:

 • İhtiyaç nedeniyle tahliye
 • Yeniden inşa ve imar nedeniyle tahliye
 • Yeni malikin ihtiyacı nedeniyle tahliye
 • Yazılı tahliye taahhüdü nedeniyle tahliye
 • İki haklı ihtar nedeniyle tahliye
 • Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin oturmaya elverişli konutu bulunması nedeniyle tahliye

Tahliye nedenleri ancak kanunda sayılı hallerde geçerlidir. Kiracının aleyhine olacak şekilde işlem yapılamaz.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

Kiraya veren kişi tarafından kiraladığı evine kiralama tarihinden sonra ihtiyacının bulunması, zorunlu olarak oturma durumu, çocuklarının ihtiyacının bulunması gibi ihtiyaç hallerinde kiralananın tahliyesi davası kiralayan tarafından kiracı aleyhine açılabilir.

Kiralayanın kiraladığı eve olan ihtiyacı:

Kiraya veren kişinin kiraladığı eve olan ihtiyacı eşinin ayrı evde yaşamak istemesi, çocuklarının ya da kendisinin sosyal ve ekonomik durumu nedeniyle farklı bir taşınmazınının bulunmaması halinde kiraladığı eve olan ihtiyacı durumu söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda kiralananın tahliyesini talep edebilir.

İhtiyaç Nedeniyle Gerçekleşen Kiralananın Tahliyesi Durumunda Yeniden Kiralama Yasağı Nedir?

TBK 355 madde uyarınca ihtiyaç nedeniyle tahliyesine karar verilen kiracıdan bir başkasına kiralananı 3 yıl boyunca bir başkasına kiralayan tarafından kiraya verilmesi yasaktır. Bu durumun gerçekleşmesi halinde haksız bir şekilde kiracının tahliye edildiği durumlar ortaya çıkabilir ve tahliye edilen kiracının tazminat talebinde bulunma hakkı mevcuttur. Belirlenecek tazminat son kira yılında ödenen 1 yıllık kira bedelinden az olamayacaktır.

Kiraya Verenin Barınma için Ev Gereksinimi Nedeniyle Yürütülen Tahliye

Kiraya veren kişinin kendisi, eşi, üstsoyu ya da altsoyu ile kanun gereği  bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kiralayan tarafından kiracıya kiralanan taşınmazı kullanma ihtiyhacının ortaya çıkması hallerinde geçerli bir tahliye sebebi oluşur. Bu durum kişisel barınma ihtiyacını karşılamak üzere olabileceği gibi iş yeri olarak kullanılabilme durumları için de geçerlidir.

Kiracının kiraladığı evi satması sonucunda oluşabilecek tahliye

Kiralananı satın alan yeni malik, kiracıyı ihtiyacı nedeniyle ya da iş yeri olarak kullanacak olması nedeniyle tahliye etme hakkına sahiptir, ancak tapu üzerine işlenmiş bir kira sözleşmesinin bulunması halinde yeni malik bu hakkını kullanamayacaktır.

Yazılı Tahliye Taahhüdü Sebebiyle Tahliye

Kiracı tarafından kiralananın öncesinde belirlenen bir tarihte tahliye edileceği taahhüdünde bulunması durumunda yazılı olarak yapılan kiralananın tahliyesi taahhüdü ile kiraya veren geçerli bir tahliye sebebi olmasa dahi yazılı olarak yapılan bu taahhütname ile kira sözleşmesini feshedebilir. Burada önemli olan noktalar kiralayanın tahliyesi taahhütnamesinin bizzat kiracı tarafından yapılması, yazılı olarak yapılması ve tahliye taahhüdünün kiralayana kira sözleşmeisnin yapıldığı tarihten sonra olarak düzenlenmesi durumunda geçerli olacağının bilinmesidir.

İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliye

Kiraya veren, kiracının kirasını ödemesinde sorunlar olması, ödememesi, zamanında ödememesi gibi belirli şartlar altında kiracının temerrüde düştüğü durumlar oluşmuş olabilir. Bu durumlarda kiracıya gönderilecek iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası açılabilir. Ancak kiracıya kira bedelini ödememesinden dolayı haklı ihtarın yapılmış olması gerekir, bu ihtarın 1 kira yılı içerisinde farklı aylara ait olması durumu söz konusu olmalıdır. Kiracıya yapılacak ihtarın yazılı olması gerekir ve hangi kira bedelinin istendiğinin belirtilmesi şarttır, bu şekilde iki ihtar yapılmış olması gerekir.

Kiracının aynı ilçe veya belde sınıralarında bir evinin bulunması halinde tahliye

Kiracı veya kiracının eşinin kiralanan evin bulunduğ ilçe veya belde sınırlarında bir evinin bulunması, bu evin oturmaya elverişli durumda olması, kiralayanın evini kiraladığı sırada kiracının ya da eşinin böyle bir evinin olduğu durumunu bilmemesi gereken durumların gerçekleşmesi halinde kiralayan kiracısına tahliye davası açabilir.

YASAL UYARI:

Web sitemizde bulunan makaleler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, içerdiği bilgilerin hukuki olarak kullanımı, yönlendirme yapılması söz konusu değildir, web sitemizde gördüğünüz tüm makale ve bilgilerin doğruluğunu teyit etmek ve hukuki danışmanlık alıp almamaya karar vermek tamamen ziyaretçinin sorumluluğundadır. Makalelerimiz kişiler tarafından hazırlanabildiği gibi yapay zeka ile oluşturulan makaleler de web sitemizde mevcuttur. Hak kaybına uğramamak adına yapacağınız tüm hukuki işlemlerde danışmanlık almanız tavsiye edilir. Muğla'da bulunan tüm avukatların listesine Muğla Barosu'nun web sitesinden ulaşabilir ve dilediğiniz avukat ile bağlantı kurarak hukuki destek alabilirsiniz. Büromuz yayınlanan makaleler nedeniyle kaynaklanan hak kayıplarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İş bu makaleyi okumak ile elde edeceğiniz tüm kazanımlar ve kayıplar kendi sorumluluğunuzdadır.

 

Ücretli Danışmanlık Hattı