Ortaklığın Giderilmesi Davasında Zorunlu Arabuluculuk Süreci

Saydam Hukuk Bürosu

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Zorunlu Arabuluculuk Süreci

1. Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir?

Ortaklığın Giderilmesi Davası, bir mülkiyet parçasının birden fazla kişi tarafından talep edildiği veya kullanıldığı durumlarda, bu mülkiyet parçasının kimin tarafından kullanılacağı veya kimin lehine paylaşılacağına karar verilmesi amacıyla açılan bir hukuki davadır. Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiştir ve mülkiyetin kullanımını veya paylaşımını düzenlemek amacıyla başvurulan bir yoldur. İşte bu davayla ilgili temel kavramlar ve süreç:

İzale-i Şüyu Davasının Temel Kavramları:

 1. İzale-i Şüyu: İzale, "yok etmek" veya "son vermek" anlamına gelirken, şüyu ise "ortaklığı gidermek" veya "paylaşmak" anlamına gelir. Dolayısıyla İzale-i Şüyu Davası, bir mülkiyet parçasının sahipleri arasında paylaşılmasını veya kullanımının sona erdirilmesini amaçlayan bir dava türüdür.

 2. Müşterek Mülkiyet: İzale-i Şüyu Davası, genellikle birden fazla kişi arasında müşterek mülkiyete sahip bir taşınmaz veya malvarlığı parçası olduğunda ortaya çıkar. Bu durumda, mülkiyetin paylaşımı veya kullanımı konusunda anlaşmazlık yaşanır.

 3. Paydaşlar: İzale-i Şüyu Davasının tarafları, mülkiyetin paydaşlarıdır. Bu kişiler, mülkiyet parçasının sahipleri veya kullanıcılarıdır.

İzale-i Şüyu Davası Süreci:

 1. Dava Açma: İzale-i Şüyu Davası, bir kişi veya kişiler tarafından mahkemeye başvurularak açılır. Davayı açan taraf, mülkiyetin paylaşımı veya kullanımı hakkında taleplerini ve gerekçelerini mahkemeye sunar.

 2. Dava İncelemesi: Mahkeme, İzale-i Şüyu Davasını incelemeye başlar. Tarafların iddialarını ve delillerini değerlendirir. Gerekirse, bir bilirkişi atanabilir veya mevcut durumu yerinde görmek üzere keşif yapılabilir.

 3. Karar: Mahkeme, tarafların taleplerini ve kanıtlarını dikkate alarak bir karar verir. Karar, mülkiyetin nasıl paylaşılacağı veya kullanılacağına ilişkin yönergeler içerir. Bu karar, mahkemece kesinleştikten sonra uygulanır.

 4. Mülkiyetin Paylaşımı veya Kullanımı: Mahkeme kararına uygun olarak, mülkiyet parçası paylaşılır veya kullanılır. Bu süreç, mahkeme kararında belirtilen şekilde ve taraflar arasında anlaşmazlık olmadan gerçekleştirilir.

İzale-i Şüyu Davası, müşterek mülkiyete sahip olan kişiler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için kullanılan etkili bir hukuki araçtır. Mahkeme kararı, paylaşımın veya kullanımın adil ve yasal bir şekilde düzenlenmesini sağlar. Bu tür davalar genellikle avukatlar tarafından yönetilir ve mahkeme sürecinin takip edilmesi gerekebilir.

2. Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Dava Şartı Olarak Zorunlu Arabuluculuk

5 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 37. maddesi ile ortaklığın giderilmesi davaları için zorunlu arabuluculuk şartı getirilmiştir.

3. Ortaklığın Giderilmesi Davalarında İhtiyari Arabuluculuk

Zorunlu arabuluculuk gibi ortaklığın giderilmesi davalarında ihtiyari arabuluculuk yoluna da gidilebilir. Bu durumda taraflardan herhangi birisi ihtiyari arabuluculuk başvurusu yapabilir ve dava süreci başlamadan önce hukuki uyuşmazlık arabulucu aracılığı ile çözümlenebilir.

Arabuluculuk, uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden önce taraflar arasında arabulucu aracılığıyla çözülmeye çalışıldığı bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Türk hukukunda, arabuluculuk hükümleri, Türk Medeni Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu gibi ilgili yasalarda düzenlenmiştir.

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk, iki veya daha fazla taraf arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için bağımsız bir üçüncü tarafın (arabulucunun) yardımıyla yapılan bir süreçtir. Arabulucu, tarafları bir araya getirir, iletişimi kolaylaştırır ve uzlaşma sağlama çabalarında bulunur. Taraflar, anlaşmazlıklarını mahkemeye götürmek yerine arabuluculuk süreci ile çözüme kavuşturmaya çalışırlar.

Türk Hukukunda Arabuluculuk:

Türk Medeni Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda arabuluculuk ile ilgili hükümler bulunmaktadır.

Türk Medeni Kanunu - 1. Madde:

"Taraflar, uygun bir çözüm bulmak amacıyla ihtilaflarını arabulucuya götürebilirler."

Bu madde, tarafların uyuşmazlıklarını arabulucu aracılığıyla çözme hakkına vurgu yapar.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu - 5. Madde:

"(1) Arabuluculuk, iş ve aile uyuşmazlıklarında tarafların çözüm arayışlarını etkin ve süratli bir biçimde sonuca ulaştırmak, mahkemelerin iş yükünü hafifletmek amacıyla uygulanan, tarafların serbestçe karar vermelerine dayalı bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

(2) Taraflar arasında arabuluculuk, zorunlu arabuluculuk olarak uygulanır. Buna göre iş ve aile uyuşmazlıklarında dava açmadan önce arabulucuya başvurulur. Arabuluculuk faaliyeti, taraflardan birinin arabulucuya başvurması üzerine, diğer tarafın da başvurmasıyla başlar."

Bu madde, arabuluculuğun iş ve aile uyuşmazlıklarında zorunlu bir süreç olduğunu belirtir. Taraflar, bu tür uyuşmazlıkları mahkemeye gitmeden önce arabulucu aracılığıyla çözmek zorundadır. Eğer arabuluculuk süreci sonuçsuz kalırsa, taraflar dava açabilirler.

Arabuluculuğun Avantajları:

 • Hızlı ve maliyet etkin bir uyuşmazlık çözüm yöntemi.
 • Mahkeme süreçlerine göre daha gizli ve özel bir platform.
 • Tarafların kendi çözümünü bulma fırsatı.
 • Mahkeme kararlarına göre daha sürdürülebilir çözümler.

Arabuluculuk, uyuşmazlıkların daha hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesine yardımcı olan önemli bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Zorunlu arabuluculuk, özellikle iş ve aile uyuşmazlıklarında mahkeme yükünü hafifletmeye ve taraflara daha iyi bir çözüm yolu sunmaya yönelik olarak hukuk sistemimize entegre edilmiştir.

YASAL UYARI:

Web sitemizde bulunan makaleler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, içerdiği bilgilerin hukuki olarak kullanımı, yönlendirme yapılması söz konusu değildir, web sitemizde gördüğünüz tüm makale ve bilgilerin doğruluğunu teyit etmek ve hukuki danışmanlık alıp almamaya karar vermek tamamen ziyaretçinin sorumluluğundadır. Makalelerimiz kişiler tarafından hazırlanabildiği gibi yapay zeka ile oluşturulan makaleler de web sitemizde mevcuttur. Hak kaybına uğramamak adına yapacağınız tüm hukuki işlemlerde danışmanlık almanız tavsiye edilir. Muğla'da bulunan tüm avukatların listesine Muğla Barosu'nun web sitesinden ulaşabilir ve dilediğiniz avukat ile bağlantı kurarak hukuki destek alabilirsiniz. Büromuz yayınlanan makaleler nedeniyle kaynaklanan hak kayıplarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İş bu makaleyi okumak ile elde edeceğiniz tüm kazanımlar ve kayıplar kendi sorumluluğunuzdadır.

 

Ücretli Danışmanlık Hattı