Alınan Gıda Ürününün Bozulması (Tazminat)

Saydam Hukuk Bürosu

Alınan Gıda Ürününün Bozulması (Tazminat)

… İŞ  MAHKEMESİ’NE
……

 

DAVACI                                        :  (Şirketin Adı ve unvanı) Ltd. Şti.

VEKİLİ                                         :  Avukat Adı ve Soyadı

                                                            Adres

DAVALI                                        :  Adı ve Soyadı

                                                            Adres

DAVA KONUSU                         :  Tazminat

DAVA DEĞERİ                          :  … TL

AÇIKLAMALAR                        :

1- Davalı Y. K., müvekkil şirket olan S. Süt Mamulleri LTD. ŞTİ de sorumlu – müdür olarak ../.../... günü işe başlamıştır. ../.../... günü .... kg sütün çökmesine neden olmuş ve müvekkil şirketi (1 kg süt = 0,50 TL) toplam 1.500 x 0,50 TL = .... TL zarara uğratmıştır. Davalının uğrattığı bu zararı gösterir şirket tutanakları dilekçemiz ekindedir.

2- Davalı, yine ../.../... de ayran üretimi sırasında kostik gibi insan sağılına zararlı bir maddeyi 380 koli ayranın içerisine katmış, müvekkil şirketin bu ayranları piyasadan toplaması ve imha etmesi sonucu müvekkil şirketin toplam (1 koli ayran = 400,00 TL) 380 x 400,00 TL = .... TL zarara uğramasına neden olmuştur. Davalı daha sonra aynı gün öğlenden sonra mesaisine az bir süre kala, 2 saat sonra geri döneceği vaadi ile izin almış ve bir daha da işe geri dönmemiştir. Davalının, müvekkil şirkete verdiği zararlar nedeni ile tutanak tutulmuş ve davalı bu tutanağı imzalamaktan imtina etmiştir.

3- Davalı, müvekkil şirketi zarara uğratması ve ../.../... tarihine kadar alacağı maaşa mahsuben .... Türk Lirasını avans yolu ile almasına rağmen uğrattığı zararı çekilen ihtarlara rağmen ödemediği gibi Noterden ihtar çekerek ve ... .  İş Mahkemesinde .../... no.lu davayı açarak haksız ücret talebinde bulunmuştur.

4- Davalı, yoğurt ve ayran ustası olarak işe başlamış, müvekkil şirketin daha sonra öğrendiği kadarı ile davalının yoğurt ve ayran ustası olmayıp, kaymak ustası ve durumu da müvekkil şirketten gizlemiştir.

5- Davalı, aynı gün iki kez müvekkili zararlandırıcı eylemlerde bulunduğu gibi ve aynı günde işi haber vermeden yarıda bırakarak işlerin aksamasına, müvekkil şirketin itibarının olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. Davalı, bu zararları karşılamadığı için iş bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                                  :     1-) İş akdi, sütün çekilmesi, 2-) Ayranın bozularak piyasadan toplatılması ve davalının aynı gün işi terk etmesi nedeni ile tutulan tutanaklar, 3-)... İş Mahkemesi .../... E. no.lu dava dosyası ve içindeki deliller, çekilen ihtarlar, 4-) Tanık anlatımları, 5-) Bilirkişi incelemesi vs. tüm deliller.

TANIKLAR        :

1-) Adı ve Soyadı(T.C.No:…………)- Adres, Tel:

2-) Adı ve Soyadı(T.C.No:…………)- Adres, Tel:

 

HUKUKİ SEBEPLER              :  İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                       :     Yukarıda kısaca açıklanan ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle, haklı davanın kabulü ile toplam ..... Türk Lirası tazminatın …/…/… Tarihinden itibaren ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, avukatlık ücreti dâhil yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine ve Mahkemenizde açılan …/… E no.lu davalının ücret alacağına ilişkin bu dava ile işbu davanın birleştirilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

 

Davacı vekili
Adı ve Soyadı
İmza

 

Ücretli Danışmanlık Hattı