Eşya Tespit Davası

Saydam Hukuk Bürosu

Eşya Tespit Davası

… SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE
…….

 

EŞYA TESPİTİ  İSTEYEN     :  Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No: …)

VEKİLİ                                         :  Avukat Adı ve Soyadı

                                                            Adres

KARŞI TARAF                           :  Adı ve Soyadı

                                                            Adres

TALEP KONUSU                       :  Eşya tespiti

AÇIKLAMALAR                        :

1- Müvekkilim ile tespit davalısı yaklaşık .... yıldan beri evlidirler. Bundan ....ay kadar önce davalı müvekkilimi hiçbir kusuru bulunmadığı halde artık kendisini istemediğini beyan ederek babasını evine göndermiştir. Bir süre sonrada .... Asliye Hukuk Mahkemesinde boşanma davası açmıştır. Açılan davanın dosya kapsamında davacının iddia ettiği gibi anlaşmalı boşanma şarları oluşmadığından davanın reddine karar verilmiştir. Ancak karar henüz kesinleşmemiştir.

2- Müvekkilim tespit davalısına ait evden ayrılırken düğünde takılan takıları ve getirmiş olduğu diğer eşyaları alamamıştır. Eşyalar halen tespit davalısının elinde bulunmaktadır. İlerde açılacak yeni boşanma davalarında davalının eşyaların kendisinde kalmadığını iddia ederek eşyaları saklama tehlikesi bulunmaktadır bu nedenle Hukuk Usulü muhakemeleri Kanununun ilgili hükümleri nazara alınarak müvekkilimin mağduriyetinin önlenebilmesi açısından bilirkişi ve tanıklar huzurunda davalıya tebligat yapılmaksızın eşyaların mahkemenizce tespiti yoluna gidilmesi mecburi hale gelmiştir, zira gecikmesinde sakınca olan hallerde delillerin gizlenme ve yok edilme ihtimali de varsa karşı tarafa tebligat yapılmaksızın sulh hukuk hâkimince derhal tespit yoluna gidilir.

Tespit edilmesi istediğimiz eşyaların listesi aşağıdaki gibidir:

1- Altınlar (... adet tamlık (cumhuriyet) altını)

2- Bir adet bileklik ve 1 tane altın saat

3- Düğünde üste takılan para (.... TL)

4- Yatak odası takımları

5- On bir adet yatak 5 adet yorgan

6-Yatak örtüsü, havlu, bornoz takımı

7- Seccade takımı, 1 tane perde

8- Bir adet halı, 4 paspas

9- İki adet battaniye, 3 adet karyola takımı

10-Tülbent takımı ve başörtü takımı

11-Havlu takımı ve patik takımı

12-Elbiselerim

13-Bavul ve çanta

14-Dört adet kısa uzun baş yastığı

15- Bir çift terlik, 2 çift ayakkabı

16- İki çamaşır selesi, 1 çamaşır leğeni, 1 kova

17-Elektrik süpürgesi

18-Ütü ve ütü masası

19-Buzdolabı örtüsü, 6 adet kahvaltı tabağı

20-Tencere takımı, çaydanlık takımı

21-Çatal, bıçak, kaşık takım

22-Çay bardağı takımı, tabak takımı

23-Şekerlik takımı, kâse takımı

24- Bir tane sini ve 1 bardak tepsisi

25- Bir takım cam tatlı tabağı

26- Porselen baharat takımı ve 1 tane salata tabağı

DELİLLER                                  :     1-) Nüfus kayıtları, 2-) …Aile Mahkemesinin …/…E sayılı dava dosyası, 3-) Tanık beyanı, 4-) Fotoğraflar ve her tür delil.

TANIKLAR        :

1-) Adı ve Soyadı(T.C.No:…………)- Adres, Tel:

2-) Adı ve Soyadı(T.C.No:…………)- Adres, Tel:

 

HUKUKİ SEBEPLER              :  TMK. md. 197 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                       :     Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, işin ivediliği de dikkate alınarak diğer tarafa şimdilik tebligat yapılmamasına, müvekkilime ait yukarıda liste olarak belirttiğimiz eşyaların karşı tarafta bulunduğunu tespitine eşyaların bulunamaması halinde tanık ve bilirkişi beyanları nazara alınarak eşyaların değerlerinin tespitine, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, tespit isteyen vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…


 

 

Ücretli Danışmanlık Hattı