Kira Uyarlama Davası

Saydam Hukuk Bürosu

Kira Uyarlama Davası

Kira Uyarlama Davası

Kira uyarlama davası, kira sözleşmelerinde ortaya çıkan öngörülemeyen olağanüstü durumlar nedeniyle değişen koşullara hukuki bir çözüm arayan bir dava türüdür. Kira sözleşmeleri, devamlılık arz eden sözleşmelerdir ve bu sözleşmelerde taraflar arasında hak ve borçlar belirlenir. Ancak zaman içinde ortaya çıkan öngörülemeyen durumlar, kira ilişkisinin dengesini bozabilir. İşte bu noktada kira uyarlama davası devreye girer.

Kira Uyarlama Davasının Hukuki Dayanağı: Türk Borçlar Kanunu'nun 138. ve 344. maddeleri kira uyarlama davasının hukuki dayanağını oluşturur. Bu dava, özellikle sözleşme yapıldığı sırada tarafların öngöremediği veya öngörülmesi mümkün olmayan olağanüstü durumların ortaya çıkması durumunda başvurulan bir hukuki süreçtir.

Kira Uyarlama Davasının Koşulları: Bu dava türünü açabilmek için belirli koşulların sağlanması gereklidir. Başlıca koşullar şunlardır:

  1. Olağanüstü Durumun Ortaya Çıkması: Tarafların sözleşme yaparken öngöremediği veya öngörülmesi mümkün olmayan bir olağanüstü durumun ortaya çıkması gerekir.

  2. Durumun Borçludan Kaynaklanmaması: Olağanüstü durumun, davacı olan taraf yani kiracı veya kiraya veren (kiralayan) tarafından kaynaklanmamış olması gereklidir.

  3. Sözleşmenin Devam Etme Zorluğu: Olağanüstü durumun sözleşmenin devam etmesini zorlu kılacak düzeyde olması gerekir.

  4. Borcun Koşulsuz Olarak Yerine Getirilmemesi: Olağanüstü durum sebebiyle borcun koşulsuz olarak yerine getirilememesi durumu söz konusu olmalıdır.

Kira Uyarlama Davasının Açılması: Kira uyarlama davası, öncelikle uyarlama talep eden tarafın dilekçe ile başvurusuyla başlar. Dilekçede olağanüstü durumun ne olduğu, bu durumun neden sözleşme şartlarını etkilediği, davanın hangi mahkemede açılacağı gibi bilgiler bulunmalıdır.

Davanın Yetkili ve Görevli Mahkemede Açılması: Kira uyarlama davası, görevli mahkeme olarak Sulh Hukuk Mahkemesi'ne, yetkili mahkeme olarak ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesine açılmalıdır.

Uyarlama Davası ve Geleceğe Etkisi: Uyarlama davasının ileriye dönük etkisi vardır. Ancak geçmişe yönelik bir etkisi olmaz. Yani dava tarihi itibarıyla kira bedelinin uyarlaması yapılır ve bu tarihten sonraki dönemleri kapsar.

Avukat Desteği: Kira uyarlama davası karmaşık bir süreç içerir ve hukuki detayları içerir. Bu nedenle, davacı veya davalı tarafın bu süreçte bir gayrimenkul avukatı'ndan destek alması, hukuki haklarını etkin bir şekilde savunmaları açısından önemlidir.

Sonuç olarak, kira uyarlama davası, değişen koşullar nedeniyle kira sözleşmelerinin yeniden düzenlenmesini amaçlayan bir hukuki süreçtir. Uyarlama talebinde bulunan tarafın hukuki haklarını koruyabilmesi için bu süreçte profesyonel bir hukuk destegi alması önemlidir.

 

Ücretli Danışmanlık Hattı