Muğla'da Eve Haciz Gelir Mi?

Saydam Hukuk Bürosu

Muğla'da Eve Haciz Gelir Mi?

Haciz Nedir?

Haciz, bir borç nedeniyle icra takibine başlanılmış ve icra takibinin tüm işlemleri tamamlanarak kesinleşmiş olması halinde bu icra takibine konu borç nedeniyle konu olan belirli bir para alacağının ödenmesi için alacaklı tarafından talepte bulunmak kaydıyla borçluya ait mallara ve haklara icra  Müdürlüğü tarafından el konulması olarak tanımlanabilir. Burada el konulacak mal ve haklar borca yeter miktarda olarak düşünülmelidir.

İcra Müdürlüğü'nden gelen tebligat

Evimize gelen her tebligat nereden geldiğine bakılmaksızın öncelikle dikkatle incelenmelidir. Gelen her nereden gelirse gelsin içeriği hangi sebeple gönderildiği özellikle incelenmelidir. Gelen tebligat icra müdürlüğü'nden gelen bir tebligat ise burada borçlunun bilgileri ve alacaklının bilgileri ile borcun kaynağının ne olduğu gibi bilgiler yer alabilir. Muğla'da böyle bir durumla karşılaşan kişiler genellikle ilk iş olarak internet üzerinde Muğla'da iyi bir avukat araması yapmaktadırlar.

Gelen Görevliler Her şeyimi Alacaklar mı?

İcra ve İflas Kanunu bu konuda haczedilebilecek malları ve hakları madde 82'de sıralamıştır. bu madde hükmünde bulunmayan haller için ise ihtiyaç dışında olan ikinci bir eşya, para ya da takılar gibi para karşılığı olan mallar haczedilebilen mallar olarak karşımıza çıkarlar.

Kendi evimde oturmuyorum haciz gelir mi?

Kesinleşen icra takibi neticesinde talep üzerine verilen haciz kararı sonrası haciz için uygulamaya giden görevliler tarafından genelde ilk olarak borçlunun sistemde kayıtlı adresi tercih edilir ancak borçlunun bu adreste ya da farklı bir adreste ailesi ile birlikte oturduğu öğrenilirse bu ev için de icra görevlileri tarafından işlem yapılabilir, burada dikkat edilecek husus bu evde bulunan mallar için borçluya ait olduğu kesin olan ve borçlu tarafından aksi ispatlanamayan mallar haczedilebilir, diğer mallar için haciz işlemi gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır.

Borç her ne kadar kişisel de olsa eşler arasında eğer bu duruma ilişkin bir mal ayrılığı ya da benzeri bir sözleşme bulunmuyor ise evde bulunan eşyalar için evlilik birliği içerisinde sahip olunan mallar haricinde geriye kalan ve para karşılığı bulunan haczedilebilir mallar niteliğinde bulunan ve kanunda yer alan mallar için haciz işlemi yapılması mümkün olabilir.

Muğla'da Kiralık Eve Haciz Gelir Mi?

Haciz işleminin gerçekleşeceği yerin kiralık ya da sahibi olunan ev olması gibi bir durum söz konusu değildir, eğer ev içerisinde bulunan ve kanunda belirtilen haczedilemeyen mallar olmayan ya da başka bir deyişle haczedilebilir durumda olan ve borçluya ait olduğu kesin olan borcuna yeter miktarda olacak şekilde her türlü mal ev kiralık olsa dahi haciz işlemine maruz kalabilir.

Evin eşyalı olarak tutulması, boş olarak tutulması gibi bir ayrım yoktur, burada önemli olan eşyanın borçluya ait olduğunun tespit edilmesi ve borçlunun aksini ispat edecek bir sözleşme ya da delil sunamaması durumunda eşyalar haciz altına alınabilir.

Eşyalı olarak tutulan evde ev sahibinin eşyaları arasında bulunan eşyalara haciz konulması durumunda ev sahibi yine hakkını hukuki olarak arayacaktır.

Tüm bu iş ve işlemlerde hukuki olarak bilginin yeterli olması, hak kaybına engel olmak için gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi için bir Muğla Hukuki Danışmanlık firmasından destek alabileceğiniz gibi tüm bu işlemleri kendiniz de yürütebilirsiniz.

Hiç kimse kendini vekil ile temsil ettirmek zorunda değildir, tamamen hür irade ile hareket ederek ihtiyacınız olan her alanda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ücretli Danışmanlık Hattı