Asliye Ceza Mahkemesinin Kararına İtiraz

Saydam Hukuk Bürosu

Asliye Ceza Mahkemesinin Kararına İtiraz

Asliye Ceza Mahkemesinin Kararına İtiraz

Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararına karşı itiraz, 7 gün içinde yapılır. İtiraz, kararı veren mahkemeye verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır.

İtiraz dilekçesinde, kararın hangi nedenle bozulmasını istediğiniz açıkça belirtilmelidir. İtiraz dilekçesinde, karara karşı ileri sürdüğünüz iddiaları destekleyen delilleri de sunmanız gerekir.

İtiraz dilekçesinin 7 gün içinde verilmesi gerekir. Bu süre, kararın tefhim veya tebliğinden itibaren başlar. Kararın tebliğ edilmemiş olması halinde, itiraz süresi, kararın öğrenildiği günden itibaren başlar.

İtiraz dilekçesi, kararı veren mahkeme tarafından incelenir. Mahkeme, itirazı yerinde görürse kararı düzeltir. İtirazın yerinde olmadığını görürse, itirazı inceleyecek olan mercii en çok 3 gün içinde belirler ve itirazı bu mercie gönderir.

İtiraz mercii, itirazı inceledikten sonra karar verir. İtiraz mercii, itirazı yerinde görürse kararı bozar ve dosyayı yeniden görülmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderir. İtiraz mercii, itirazı yerinde görmezse itirazı reddeder.

İtiraz merciinin kararı kesindir.

Dosya Esas: …/… AÇIKLAMA: Mahkeme Adı - …/… Esas

SAYIN … ASLİYE CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NA

DOSYA ESASINA GİRİLMESİNİN İTİRAZI

İTİRAZ EDEN: (Adı Soyadı), (T.C. Kimlik No), (Adres) MÜDAFİİ: (Avukat Adı Soyadı), (Avukatlık Bürosu Adı), (Adres)

KONU: Asliye Ceza Mahkemesi'nin …/… Esas sayılı kararına karşı itiraz

AÇIKLAMALAR:

  1. Müvekkilim (Adı Soyadı), (T.C. Kimlik No), hakkında açılan davanın sonucunda verilen …/… Esas sayılı karar, hukuki hatalar ve yetersiz değerlendirmeler içermektedir.

  2. Mahkemenizin kararı, özellikle (suç türü) suçlaması üzerine verilmiş olup, bu suçlamaya ilişkin olarak mahkemece yeterince delil değerlendirmesi yapılmamıştır.

  3. Delillerin eksik ve hatalı değerlendirilmesi sonucu mahkemenizin verdiği karar, müvekkilimiz açısından haksız ve hukuka aykırıdır.

  4. Mahkemenizin hükme varmadan önce müvekkilimize savunma hakkı tanımaması, adil yargılanma hakkının ihlaline neden olmuştur. Müvekkilimizin savunma hakkının doğru bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli olan süre ve imkanlar sağlanmamıştır.

  5. Ayrıca, mahkemenizin delilleri hatalı bir biçimde değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan karar, hukuki gerçeklikle örtüşmemektedir.

SONUÇ VE TALEP:

Yukarıda belirtilen nedenlerle, mahkemenizin …/… Esas sayılı kararının hukuki hatalar açısından gözden geçirilerek, adil bir yargılama sürecinin sağlanması ve müvekkilimizin lehine bir karar verilmesi talep edilmektedir.

Açıklamalarımızın dikkate alınmasını ve mahkemenizin yeniden değerlendirme yaparak adil bir karar vermesini arz ve talep ediyoruz.

Adı Soyadı İtiraz Eden (Sanık)

(Avukat Adı Soyadı) Müdafii

Tarih: …/…/… (İmza)

Bu makale yapay zeka destekli olarak hazırlanmış olduğundan içerisindeki bilgilerden faydalanmak kararı okuyucuya aittir, kesinlikle yönlendirme, reklam ya da iş getirme amacı taşımaz.

 

 

Ücretli Danışmanlık Hattı