Çek İptali

Saydam Hukuk Bürosu

Çek İptali

Çek İptali Davası Dilekçesi

 

… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE
………

 

DAVACI                                        : Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No: ...)

                                                           Adres

DAVALI                                        : Hasımsız

DAVA KONUSU                         : Çek iptali

DAVA DEĞERİ                          : … TL

AÇIKLAMALAR                        :

1- Ticari faaliyetlerim dolayısıyla … Bank … Şubesine ait, keşidecisi … olan, keşide yeri Ankara, keşide tarihi …/…/…, miktarı … Türk Lirası olan çekimi kaybettim. Tüm aramalarıma rağmen çeki bulamadım.

2- Bu güne kadar çekin tahsili için ilgili banka şubesine de müracaat vaki olmamıştır. Bu durumda kaybolan çekin iptali için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                                  :     1-) Çek Fotokopisi, 2-) ..Cumhuriyet Başsavcılığının …/….Hz  numaralı dosyası ve sair yasal deliller

HUKUKİ SEBEPLER              :     TTK. md. 818/1-s bendinin atfı ile 757-763, 764/1 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                       :     Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, yukarıda belirtmiş olduğum (Çek ile ilgili bilgileri yazalım) çekin iptaline, kararın bir suretinin ilgili banka şubesine gönderilmesine karar verilmesini, saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

 

Davacı
Adı ve Soyadı
İmza


 

 

Ücretli Danışmanlık Hattı