Nişanın Bozulması Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat İstemi

Saydam Hukuk Bürosu

Nişanın Bozulması Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat İstemi

Nişanın Bozulması Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat İstemi Dilekçesi

 

… AİLE MAHKEMESİ’NE
…….

 

DAVACI                                        : Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No: ...)

                                                           Adres

DAVALI                                        : Adı ve Soyadı

                                                           Adres

DAVA KONUSU                         : Nişanın bozulması nedeniyle maddi ve manevi tazminat

AÇIKLAMALAR                        :

.../.../... tarihinde örf, adet ve törelerimize göre nişan yaptık. Nasıl olsa nişanlımla evleneceğiz diyerekten serbestçe dolaştım. Karı, koca gibi yaşayarak kızlığımı kaybettim. Evlenme hazırlığında bulunduğumuz için ev kiralayarak içine eşya yerleştirdim. Ben nikâh hazırlıklarında iken davalının resmen evli ve iki çocuklu birisi olduğunu öğrenmem üzerine çok büyük şoka girdim. ... TL maddi, ... TL. manevi tazminatın alınması için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                                  :     1-) Nişana İlişkin Fotoğraflar, 2-) Dr. raporu, 3-) Tanık Beyanları, 4-) Kira sözleşmeleri, makbuzlar ve sair yasal deliller

TANIKLAR        :

1-) Adı ve Soyadı(T.C.No:…………)- Adres

Tel:

2-) Adı ve Soyadı(T.C.No:…………)- Adres

Tel:

HUKUKİ SEBEPLER              :  TMK. md. 120, 121 ve ilgili mevzuat.

 

TALEP SONUCU                       :     Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle duruşma sırasında sunulacak delillerde göz önüne alınarak ... TL maddi, ... TL manevi tazminatın dava tarihi itibariyle yasal faiz ve yargılama giderleri ile birlikte davalıdan alınmasını saygılarımla arz ve talep ederim. .../.../...

 

Davacı
Adı ve Soyadı
İmza

 

Ücretli Danışmanlık Hattı