Mirastan Feragat Sözleşmeleri

Saydam Hukuk Bürosu

Mirastan Feragat Sözleşmeleri

Mirastan Feragat Sözleşmeleri: Akdi ve İçeriği

Mirastan feragat sözleşmesi, bir miras bırakan ile bir veya birkaç mirasçı arasında mirasçının miras haklarından feragat etmesini içeren iki taraflı bir sözleşmedir. Bu sözleşme, miras bırakanın ölmediği bir dönemde akdedilmelidir ve noterde düzenlenmelidir.

Mirastan Feragat Sözleşmesi Akdi İçin Gerekli Şartlar:

 1. Miras Bırakanın Hayatta Olması: Sözleşme, miras bırakanın hala hayatta olduğu bir dönemde yapılmalıdır.

 2. Mirasçının Mirasçı Sıfatına Sahip Olması: Sözleşme anında mirasçı, mirasçı sıfatına sahip olmalıdır.

 3. Karşılıklı İmza: Mirastan feragat sözleşmesi, miras bırakan ile mirasçı tarafından karşılıklı olarak imzalanmalıdır.

 4. Resmi Şekilde Düzenleme: Türk Medeni Kanunu'na göre, sözleşme noterde düzenlenme şeklinde veya resmi memur huzurunda iki tanığın katılmasıyla yazılı olarak yapılmalıdır.

Mirastan Feragat Sözleşmesinin İçeriği:

Mirastan feragat sözleşmesinin içeriği tarafların iradesine bağlıdır, ancak bazı zorunlu unsurlar bulunmaktadır:

 1. Tarafların Kimlikleri ve Adresleri: Sözleşmede feragat eden mirasçı ile miras bırakanın kimlik bilgileri ve adresleri belirtilmelidir.

 2. Mirastan Feragat Edilen Miras Payı: Sözleşmede feragat edilen miras payı açıkça belirtilmelidir.

 3. Mirastan Feragat Karşılığında Sağlanan İvaz: İvaz, feragat eden mirasçıya karşılık olarak sunulan değeri ifade eder. Sözleşmede bu karşılık belirtilmelidir.

Mirastan Feragat Sözleşmesinin Hükümleri:

 1. Sözleşmenin Hüküm İfade Etme Zamanı: Sözleşme, miras bırakanın ölümü ile hüküm ifade eder. Feragat eden mirasçı, miras bırakanın ölümünden sonra mirasçı sıfatını kaybeder.

 2. Altsoy Lehine Yapılan Feragat: Eğer sözleşme, miras bırakanın altsoyu lehine yapılmışsa ve bu kişiler mirasçı olamıyorsa, feragat eden mirasçının altsoyu miras payını alır.

 3. Diğer Mirasçıların Haklarına Etkisi: Mirastan feragat sözleşmesi, feragat eden mirasçının dışındaki diğer mirasçıların haklarını etkilemez.

 4. Dava Yoluyla İptali İstenebilirlik: Sözleşme, miras bırakanın mirasçılarından biri tarafından dava yoluyla iptal edilebilir.

Sonuç: Mirastan feragat sözleşmesi, miras bırakan ve mirasçı arasında akdedilen bir sözleşmedir. Sözleşme, Türk Medeni Kanunu'nun belirlediği şartlara göre resmi şekilde düzenlenmelidir ve miras bırakanın ölümüyle yürürlüğe girer. Feragat eden mirasçı, mirasçı sıfatını kaybeder ve sözleşme içeriği tarafların karşılıklı irade beyanlarına bağlıdır.

 

Ücretli Danışmanlık Hattı