Nafakanın İptali Talebi

Saydam Hukuk Bürosu

Nafakanın İptali Talebi

Nafakanın İptali Talebine İlişkin Dilekçe

 

....... AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                               : Adı ve Soyadı(T.C.No:…………..)- Adres

VEKİLİ                                : Avukat Adı ve Soyadı-Adres

DAVALI                               : Adı ve Soyadı(T.C.No:…………..)- Adres

KONU                                       : Nafakanın iptali talebidir.

AÇIKLAMALAR                   :

            1-) Müvekkilim ile davalı ......... yılında ......... Aile Mahkemesinin .../... E. .../... K sayılı karan ile boşanmalarına ve davalı için .... TL nafaka bağlanmasına karar verilmiştir.

            2-) Daha sonra davalı ....... Aile Mahkemesinin .../... E. .../...K. Sayıiı dosyası ile nafakanın artırılmasını talep etmiştir. ....... . Aile Mahkemesi de ...TL olan nafakanın .... TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.

            3-) Davalı .....  İcra Müdürlüğünün ,,,/,,, sayılı dosyası ile icra takibi başlatmış ve bu takip sonucunda nafakalar müvekkilin maaşından kesilmektedir (Ek 2).

            4-) Müvekkilim kronik kalp hastası ve şeker hastası olup devamlı surette ..... Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmektedir. Buna bağlı olarak müvekkilim sürekli ilaç kullanmaktadır (Ek 3). Tedavi masrafları ve ilaç bedelleri maaşından kesilmektedir. Maaşından sağlık kesintileri yapıldığı gibi diğer yan masrafları da olmaktadır. Ayrıca müvekkilimin maaşının dışında herhangi bir geliri yoktur. Kendisine ait bir taşınmazı da mevcut değildir

            5-) Davalı .........'in SGK kayıtlarında görüldüğü üzere ... yılından bu yana çalışmakta olduğu ortadadır(Ek 4). Ayrıca davalının fal bakarak da gelir sağladığım bilmekteyiz. Apartman sakinleri davalının kendisine ait bir gayrimenkulü olduğunu ancak taşınmazın kendi üzerine kayıtlı olmadığım söylemektedir.

            6-) Davalı çalışarak geçimini sağlayabilmektedir, müvekkilimin ödemekte olduğu yoksulluk nafakasına ihtiyacı yoktur. Bu nedenlerle 200 TL yoksulluk nafakasının kaldırılması gerekmektedir.

 

HUKUKİ DELİLLER     :

            1-) ...... Aile Mahkemesinin .../... E. .../...K sayılı kararı.

            2-) .....4. Aile Mahkemesinin .../.. E, .../... K. Sayılı kararı.

            3-) SSK kaydının getirilmesi SSK NO:...............

            4-) ....... Yüksek İhtisas Hastanesinden davacı ....... Hasta no:.... ile kayıtların getirilmesi

            5-) Mamak tapuya yazılarak davalı adına gayrimenkul olup olmadığının TC no:...... ile sorulması

            5-) Tanık, her türlü delil.

 

SONUÇ VE TALEP          : Arz edilen nedenlerle davanın kabulü .ile nafakanın iptaline, yargılama harç ve giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim…./…/…                               

                                                                                                                 Davacı Vekili

                                                                                   Avukat Adı ve Soyadı

 

Ücretli Danışmanlık Hattı