Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma

Saydam Hukuk Bürosu

Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma

Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi

 

….AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                               : Adı ve Soyadı(T.C.No:…………..)- Adres

VEKİLİ                                : Avukat Adı ve Soyadı- Adres

DAVALI                               : Adı ve Soyadı(biliniyorsa T.C.No:……)- Adres

KONU                                   : Onur Kırıcı davranış Nedeniyle boşanmaya karar verilmesi ve ... manevi tazminat talebidir.

AÇIKLAMALAR              :

                1-) Müvekkil ile davalı .../.../... tarihinde, evlenmiştir(Ek-1, Aile Nüfus Kaydı). Bu evlilikten …isimli bir erkek çocukları vardır. Boşanma sürecine girilmesiyle birlikte müşterek çocuk müvekkil davacı yanında yaşamaktadır.

                2-) Bilindiği gibi boşanma davası TMK 168 gereğince tarafların boşanmadan önceki son altı aydır birlikte yaşadıkları yer mahkemesinde veya taraflardan birisinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilecektir. Dava konusu olayda da müvekkil davacı, boşanma sürecine girilmesiyle birlikte Kadirliye ailesinin yanına dönmüş ve sürekli kalmak niyetiyle burada yaşamını devam ettirmeye karar vermiştir. Bu nedenle yerleşim yeri haline gelen Kadirli’de boşanma davası açılmıştır(Yargıtay uygulaması da aynı yöndedir. YHGK. 06.06.2007 T. E: 2-331, K: 332).

3-) Sürekli yerli yersiz kıskançlık yapan davalı, evliliğin ilk yıllarından beridir kıskançlık duygularının sınırları aşarak müvekkilin işi gereği selam verdiği insanları dahi sorun haline getirmiştir. En son da müvekkilin işyerinden arkadaşları ve kendi ailesinin misafir olarak evlerinde bulunduğu sırada, davalı, müvekkile karşı ağza alınamayacak derecede ağır hakaretlerde bulunmuştur. “Kadının o…olur da erkeğin olup olmadığını bilmiyordum, meğer sen varmışsın” demiştir. Ortamda bulunan herkes bu duruma tanık olmuştur.

Tüm bu açıklamalardan da açıkça anlaşılacağı gibi yaşanan olaylarda davalı tam kusurlu olup müvekkilin hiçbir kusuru yoktur. Müvekkil ailesi ve yakın arkadaşları karşısında mahcup olmuş, işyerinde arkadaşlarının yüzüne bakamaz olmuş, çalışan bayan arkadaşlarının kendisine hep şüpheli yaklaşması nedeniyle derin üzüntüler yaşamıştır. Bunlar da müvekkilin kişilik haklarının saldırıya uğradığının en açık göstergesidir.

 

HUKUKİ SEBEPLER     : 4721 Sayılı TMK 162, 174, 175, 169 ve sair yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER     : 1-) Aile Nüfus Kaydı, 2-) Tanık Anlatımları ve sair yasal delil

TANIKLAR        :

1-) Adı ve Soyadı(T.C.No:…………)- Adres

Tel:

2-) Adı ve Soyadı(T.C.No:…………)- Adres

Tel:

SONUÇ VE TALEP                        : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle resen araştırılacak sair sebeplerle,

  1. Tarafların boşanmasına,
  2. ...TL manevi tazminatın boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile müvekkil davacıya verilmesine karar verilmesini,
  3. Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep ederim. …/…./….

 

Davacı Vekili

Avukat Adı ve Soyadı

 

Ücretli Danışmanlık Hattı