Şantaj Suçu ve Cezası

Saydam Hukuk Bürosu

Şantaj Suçu ve Cezası

Şantaj Suçu ve Cezası

Şantaj, bir kimseyi, kendisinin veya yakınının şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunarak, bir şeyi yapması veya yapmaması ya da haksız çıkar sağlaması amacıyla tehdit etmek demektir.

Şantaj suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 107. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, "Bir kimseyi, kendisinin veya yakınının şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunarak, bir şeyi yapması veya yapmaması ya da haksız çıkar sağlaması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır."

Şantaj Suçunun Unsurları

Şantaj suçunun unsurları şunlardır:

 • Fiil: Tehdit
 • Nesne: Şeref ve saygınlık
 • Niyet: Tehdit etme kastının bulunması
 • Maksat: Mağdurun bir şeyi yapması veya yapmaması ya da haksız çıkar sağlanması

Tehdit

Şantaj suçu, bir tehdit suçudur. Tehdit, bir başkasını, kendisinin veya yakınının şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunarak korkutmadır. Tehdit, sözlü olarak olabileceği gibi, yazılı olarak, beden dili ile veya başka bir şekilde de yapılabilir.

Şeref ve Saygınlık

Şantaj suçunun konusu, mağdurun veya yakınının şeref ve saygınlığıdır. Şeref, bir kimsenin toplum içindeki itibarını, saygınlığını ifade eder. Saygınlık ise, bir kimsenin toplum içinde sahip olduğu itibarı, itibarını ifade eder.

Niyet

Şantaj suçunun işlenmesi için, failin, mağduru korkutmak amacıyla hareket etmesi gerekir. Failin, mağduru korkutmak amacıyla hareket etmediği durumlarda, tehdit suçu değil, başka bir suç oluşabilir. Örneğin, failin, mağduru korkutmak amacıyla hareket etmediği, sadece bir şaka yaptığı anlaşılırsa, faile hakaret suçu veya tehdit suçunun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle TCK'nın 106/1-1. cümlesinde düzenlenen suç oluşabilir.

Maksat

Şantaj suçunun işlenmesi için, failin, mağdurun bir şeyi yapması veya yapmaması ya da haksız çıkar sağlaması amacıyla hareket etmesi gerekir. Failin, mağdurun bir şeyi yapması veya yapmaması ya da haksız çıkar sağlaması amacıyla hareket etmediği durumlarda, tehdit suçu değil, başka bir suç oluşabilir. Örneğin, failin, mağdurun bir şeyi yapması veya yapmaması ya da haksız çıkar sağlaması amacıyla hareket etmediği, sadece mağduru korkutmak amacıyla hareket ettiği anlaşılırsa, faile tehdit suçu değil, hakaret suçu veya tehdit suçunun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle TCK'nın 106/1-1. cümlesinde düzenlenen suç oluşabilir.

Şantaj Suçunun Nitelikli Halleri

Şantaj suçunun nitelikli halleri şunlardır:

 • Suçun, kamu görevlisi tarafından görevinin sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi: Bu durumda, faile iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
 • Suçun, basın ve yayın araçlarıyla işlenmesi: Bu durumda, faile iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
 • Suçun, bir suçu işlemeye veya işlenmesini önlemeye yönelik olması: Bu durumda, faile üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.

Şantaj Suçunun Cezası

Şantaj suçunun temel şeklinin cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır. Suçun nitelikli hallerinde, ceza iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır.

Şantaj Suçunun Zamanaşımı Süresi

Şantaj suçunun zamanaşımı süresi sekiz yıldır.

Şantaj Suçundan Korunma Yolları

Şantaj suçundan korunmak için alınabilecek bazı önlemler şunlardır:

 • Şantaj tehdidi aldığınız takdirde, sakin kalmaya ve soğukkanlı olmaya çalışın.
 • Tehdit eden kişiyle doğrudan iletişim kurmamaya çalışın.
 • Tehdit eden kişiden gelen mesajları, ses kayıtlarını veya fotoğrafları delil olarak saklayın.
 • Olay hakkında güvendiğiniz bir kişiye veya adliyeye başvurun.

Bu makale yapay zeka destekli olarak hazırlanmıştır. İçerdiği bilgiler ile hareket edip etmeme kararı okuyucuya aittir, bu hususta hukuksal bir destek alınması tavsiye edilir.

 

 

Ücretli Danışmanlık Hattı