Ad ve Soyadı Değiştirilmesine İtiraz

Saydam Hukuk Bürosu

Ad ve Soyadı Değiştirilmesine İtiraz

Ad ve Soyadı Değiştirilmesine İtiraz Davası Dilekçesi

       

 

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE
 

DAVACI                                        : Adı ve Soyadı  (T.C. Kimlik No: …), Adres

DAVALI                                        : Nüfus Müdürlüğü/………

KONU                                            : Ad (veya Soyadı) değişikliği (veya düzeltilmesi) kararının kaldırılması

AÇIKLAMALAR                        : 

1- Davalı mahkemenizin ...../....../...... tarih, ..........esas, ..... karar sayılı ilamı ile adını (veya Soyadını) ................ olarak değiştirmiştir. Bu değişikliği gazete ilanından öğrenmiş bulunmaktayım. Doğduğumdan bu yana bu adı (Soyadı) kullanmaktayım. Bu ad ile (Soyadı ile) yurt içinde ve yurt dışında üne kavuşmuş bulunmaktayım.

2- Davalı ünümden ve şöhretimden faydalanmak gayesi ile adını (Soyadını) değiştirmiş ve benim adımı (Soyadımı) almıştır. Bu değişiklik kararı kesinleşmiş ve nüfusa tescil edilmiştir. Davalı yeni aldığı adı (Soyadı) kullanmaya başlamış ve benim bir ömür vererek kavuştuğum üne adeta ortak olmuştur. Bütün bu hususlar tanık anlatımlara ile ispat olunacaktır. Bu durumdan dolayı önemli zarar görmüş bulunmaktayım. Açıklanan nedenlerle davalının almış olduğu adın (Soyadının) kaldırılmasını dava etmek zaruri olmuştur.

DELİLLER                                  : 1-) Nüfus kaydı, 2-) Ödüller, 3-) Mahkeme kararı, 4-) Gazete ilanı, 5-) Tanık beyanı, 6-) Emsal Yargıtay kararları ve sair deliller.

TANIKLAR        :

1-) Adı ve Soyadı(T.C.No:…………)- Adres

Tel:

2-) Adı ve Soyadı(T.C.No:…………)- Adres

Tel:

HUKUKİ SEBEPLER              : 4721 sayılı TMK. md. 27, Nüfus Hizmetleri Kanunu ve ilgili yasal mevzuat.

TALEP SONUCU                       : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davamın kabulü ile davalının haksız olarak aldığı mahkemenizin...../....../...... tarih, ..........esas, ..... karar sayılı kararının kaldırılmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini arz ederim. ... /... / .....

Davacı

Adı ve Soyadı

İmza

 

Ücretli Danışmanlık Hattı