Miras Ortaklığına Temsilci Atanması

Saydam Hukuk Bürosu

Miras Ortaklığına Temsilci Atanması

… SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE
.............

 

DAVACILAR                               :  1- Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No: ...)

                                                            2- Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No: ...)

VEKİLLERİ                                :  Avukat Adı ve Soyadı

                                                            Adres

DAVALI                                        :  Hasımsız

DAVA KONUSU                         :  Miras ortaklığına temsilci atanması

AÇIKLAMALAR                        :

... Asliye Hukuk Mahkemesinin …/… esas sayılı dosyası ile ilgili olarak …/…/… tarihinde verilen karar gereğince ve tarafımıza verilen yetki belgesi uyarınca miras şirketine temsilci tayin edilmesini istiyoruz. Miras şirketine temsilci olarak davacılardan … temsilci olarak atanmasını istiyoruz. Belirtilen nedenle bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                                  :     1-) Nüfus kayıtları, 2-) Veraset ilamı, 3-) ... Asliye Hukuk Mahkemesinin …/… esas sayılı dosyası ve sair yasal deliller

HUKUKİ SEBEPLER              :  TMK. md. 640/3 ve ilgili mevzuat.

 

TALEP SONUCU                       :     Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, ... . Asliye Hukuk Mahkemesinin …/… esas sayılı dosyası ile ilgili olarak …/…/… tarihli ara kararı gereğince miras şirketine temsilci olarak davacılardan … atanmasına karar verilmesini, davacılar vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

 

Davacılar Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

 

Ücretli Danışmanlık Hattı