Nişanın Bozulması Nedeni ile Hediyelerin İadesi

Saydam Hukuk Bürosu

Nişanın Bozulması Nedeni ile Hediyelerin İadesi

Nişanın Bozulması Nedeni ile Hediyelerin İadesi Davası Dilekçesi

 

… AİLE MAHKEMESİ’NE
…….

 

DAVACI                                        :  Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No: ...)

VEKİLİ                                         :  Avukat Adı ve Soyadı

                                                            Adres

DAVALI                                        :  Adı ve Soyadı

                                                            Adres

DAVA KONUSU                         :  Nişanın bozulması nedeni ile hediyelerin iadesi

DAVA DEĞERİ                          :  … Türk Lirası

AÇIKLAMALAR                        :

Müvekkilim ile davalı yaklaşık iki yıl önce nişanlanmışlardır. Aileler arasındaki anlaşmazlık nedeni ile davalı taraf nişanı tek taraflı olarak bozmuştur. Bu durumda nişanlanma nedeni ile davalı tarafa vermiş olduğumuz hediyeleri geriye istiyoruz. Geriye istenen hediyeler şunlardır: ... örf ve adetlerine göre takılan 4 adet bilezik (… TL), 1 takı set (… TL), 1 adet tek taş nişan yüzüğü (… TL), olmak üzere toplam … Türk Lirasının iadesini istiyoruz.

DELİLLER                                  :  1-) Nişana İlişkin Fotoğraflar, 2-) Hediye listesi, 3-) Tanık beyanları ve sair yasal deliller.

TANIKLAR        :

1-) Adı ve Soyadı(T.C.No:…………)- Adres

Tel:

2-) Adı ve Soyadı(T.C.No:…………)- Adres

Tel:

HUKUKİ SEBEPLER              :  TMK. md. 122 ve ilgili mevzuat.

 

TALEP SONUCU                       :     Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, davanın kabulü ile yukarıda belirtmiş olduğumuz hediyelerin iadesine, aynen iadesi mümkün olmadığı takdirde bedeli olan …  Türk Lirasının dava tarihi itibariyle yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkilime ödenmesine, yargılama giderleri ile ücreti vekâletin davalıya yüklenmesine karar verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

 

Ücretli Danışmanlık Hattı