Mirasın Reddi Halinde Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası

Saydam Hukuk Bürosu

Mirasın Reddi Halinde Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası

Mirasın Reddi Halinde Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davaları

Miras bırakan, ölümüyle birlikte mal varlığını mirasçılarına bırakır. Mirasçılar, miras bırakanın ölümünden itibaren mirasçı sıfatını kazanırlar. Ancak, mirasçıların bazı durumlarda mirasın tamamını veya bir kısmını reddetme hakları vardır.

Mirasın Reddi

Mirasın reddi, miras bırakanın ölümünden sonra mirasçı sıfatını kazanmış olan kişinin, mirasın tamamını veya bir kısmını kabul etmeme beyanıdır. Mirasın reddi, miras bırakanın ölümünden itibaren 3 ay içinde yapılmalıdır. Bu süre, Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay daha uzatılabilir.

Mirasın Reddi Halinde Mirasçılık Belgesi Verilmesi

Mirasçı, mirasın tamamını veya bir kısmını reddederse, mirasçılık sıfatı kaybeder. Mirasın reddini beyan eden mirasçı, mirasçılık belgesi verilmesi için Sulh Hukuk Mahkemesine dava açabilir.

Mirasın Reddi Halinde Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davasının Şartları

Mirasın reddi halinde mirasçılık belgesi verilmesi davasının açılabilmesi için aşağıdaki şartların bulunması gerekir:

  • Mirasçının mirasın tamamını veya bir kısmını reddetmiş olması gerekir.
  • Miras bırakanın ölümünden itibaren 3 ay içinde veya bu sürenin uzatılması halinde uzatılmış süre içinde dava açılmış olması gerekir.
  • Davacı, mirasçılık belgesi verilmesini talep eden kişi olmalıdır.

Mirasın Reddi Halinde Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davasının Süresi

Mirasın reddi halinde mirasçılık belgesi verilmesi davasının süresi, 3 aydır. Bu süre, Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay daha uzatılabilir.

Mirasın Reddi Halinde Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davasının Yargılama Usulü

Mirasın reddi halinde mirasçılık belgesi verilmesi davaları, basit yargılama usulüne tabidir. Bu davalarda, mahkeme, tarafların iddia ve savunmalarını dinler ve gerekli gördüğü delilleri toplar. Toplanan delilleri değerlendiren mahkeme, davanın kabulü veya reddine karar verir.

Mirasın Reddi Halinde Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davasının Sonuçları

Mirasın reddi halinde mirasçılık belgesi verilmesi davasının kabulü halinde, mahkeme, davacı mirasçıya mirasçılık belgesi verir. Bu belge, mirasçının mirasçı sıfatını kazandığını gösterir.

Türk Medeni Kanunu'nda Mirasın Reddi Halinde Mirasçılık Belgesi Verilmesi

Türk Medeni Kanunu'nda, mirasın reddi halinde mirasçılık belgesi verilmesi davalarına ilişkin hükümler 609-612. maddeler arasında yer almaktadır. Bu maddelere göre, mirasçı, mirasın tamamını veya bir kısmını reddederse, mirasçılık sıfatı kaybeder. Mirasın reddini beyan eden mirasçı, mirasçılık belgesi verilmesi için Sulh Hukuk Mahkemesine dava açabilir. Bu dava, basit yargılama usulüne tabidir. Mahkeme, davayı kabul ederse, davacı mirasçıya mirasçılık belgesi verir.

Sonuç

Mirasın reddi halinde mirasçılık belgesi verilmesi davaları, miras hukukunda önemli bir yer tutan davalardır. Bu davalar, mirasın reddini beyan eden mirasçının mirasçılık sıfatının kazanması için gereklidir.

 

Ücretli Danışmanlık Hattı