Nafaka Artırımı Talebi

Saydam Hukuk Bürosu

Nafaka Artırımı Talebi

…….AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI               : Adı ve Soyadı(T.C. No:……)- Adres

 

VEKİLİ                : Adı ve Soyadı - Adres

 

DAVALI              : Adı ve Soyadı- Adres

 

KONU                   : Aylık .... TL olan iştirak Nafakasının ... TL artırımı ile aylık ...ye çıkartılması istemimizdir.

 

AÇIKLAMALAR :

Davalı … ile müvekkilimiz …, … Asliye Hukuk mahkemesinin Aile mahkemesini sıfatıyla gördüğü .../.../... tarih … E. ve …Ksayılı ilamı ile boşanmışlardır.

Boşanma sonucunda eşlerin müşterek çocuğu küçük …'in velayeti annesine bırakılmıştır.Müşterek çocuğa bu ilamda nafaka olarak ... TL verileceği belirtilmiştir.Ancak ağırlaşan hayat şartları karşısında çocuğun masrafları sağlık gideri olarak ... TL, bakıcı gideri olarak ... TL kişisel eşyaları için ... TL sosyal aktiviteler için gideri ... TL, süt ve gıda gideri olarak .... TL toplamda gideri aylık ...TL olmaktadır.

Davalı eşin geliri ... TL müvekkilin ise ...TL'dir.Müvekkilin geliri davacınınkinden daha düşük olmasına rağmen müvekkil şimdiye kadar küçük …’in masraflarını mecburi karşılayabildiği halde davalı eşin masraflara ... TL iie iştirak etmesi hakkaniyete ve yaşamın olağan akışına aykırıdır.

...yılında hükmedilen aylık ... TL iştirak nafakası günün ekonomik koşulları ve müşterek çocuğun büyümesi ve ihtiyaçlarının artması sonucu yetersiz kalmıştır. Davalının bu toplam gidere katılımı cüzi miktarda kalmaktır.

Davalının ekonomik durumundaki düzelme, yüksek enflasyon karşısında paranın alım gücündeki düşüş ve müşterek çocuğun ihtiyaçlarındaki artış da göz önünde bulundurularak bu davanın açılması zorunluluğu duymuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER    : HUMK, MK ve ilgili mevzuat

 

HUKUKİ DELİLLER     : 1-) … Asliye hukuk mahkemesinin …E ve …K sayılı dosyası, 2-) Tarafların Mali ve ekonomik Durum araştırması, 3-) Nüfus kayıtları, 4-) Tanık anlatımları ve yasal ve takdiri diğer deliller

 

SONUÇ VE İSTEM         : Açıklanan nedenlerle aylık ... TL olan iştirak nafakasının ... artırımı İle aylık ...'ye çıkartılmasına yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz /.../...

                                                                                                                                                 Davacı Vekili

Adı ve Soyadı

İmza

 

Ücretli Danışmanlık Hattı