Ortak Konutun Belirlenmesine İlişkin Talep

Saydam Hukuk Bürosu

Ortak Konutun Belirlenmesine İlişkin Talep

Ortak Konutun Belirlenmesine İlişkin Talep Dilekçesi

 

…. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                               : Adı ve Soyadı(T.C. No:….)- Adres

VEKİLİ                                : Avukatın Adı ve Soyadı- Adres

DAVALI                               : Adı ve Soyadı- Adres

KONU                                   : Ortak konutun belirlenmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR              :

1-) Müvekkil… ile davalı .... yılında evlenmiş ve bu evlilikten.... doğumlu …. olmak üzere iki çocukları olmuştur(Nüfus Kayıtları).

2-) Taraflar evliliklerinin ilk yıllarından bu yana Altındağ ilçesinde oturmaktadır. Ancak daha sonra birikimlerini yatırım amacıyla kullanıp yeni bir daha almışlardır. Taraflara ait iki evin olması nedeniyle taraflar arasında ortak konutun belirlenmesi noktasında uyuşmazlık çıkmıştır.

3-) TMK 186. Maddede “Eşler oturacakları konutu birlikte seçerler” denilmiştir. ancak yargılama konusu olayda davalı eş, kendi işyerine yakın olan …Mah. …Sok. No:…... adresinde bulunan konutu ortak konut olarak kullanmak isterken müvekkil davacı ise çocuklarının okulunu ve her iki tarafın da akrabalarına yakınlığı dikkate alarak …Mah. …Sok. No:… ... adresinde bulunan konutu ortak konut olarak kullanmak istemektedir.  Görüldüğü gibi ortak konutun seçiminde uyuşmazlık vardır. Bu nedenle mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER     : 4721 S.  K. md. 186, 4787 S. K. md. 4 ve sair yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER     : 1-) Nüfus Kayıları, 2-) Tapu kayıtları, 3-) Tanık anlatımları ve sair yasal deliller

TANIKLAR        :

1-) Adı ve Soyadı(T.C.No:…………)- Adres, Tel:

2-) Adı ve Soyadı(T.C.No:…………)- Adres, Tel:

 

SONUÇ VE TALEP                        : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, ,

Haklı davamızın kabulü ile …Mah. …Sok. No:…  adresinde bulunan konutun ortak konut olduğunun kabulüne karar verilmesini, Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep ederim. …/../….

 

Davacı Vekili

Avukat Adı ve Soyadı

 

Ücretli Danışmanlık Hattı