Babalığın Hükmen Tespiti Talebi

Saydam Hukuk Bürosu

Babalığın Hükmen Tespiti Talebi

Babalığın hükmen tespiti talebi, aile mahkemesinde görülür. Davacı, dava dilekçesinde aşağıdaki hususları belirtmelidir:

  • Davacının adı soyadı, adresi ve kimlik bilgileri
  • Davalı eşin adı soyadı, adresi ve kimlik bilgileri
  • Çocuğun adı soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri bilgileri
  • Davacının babalığın tespitini talep etme nedenlerini gösteren açıklamalar
  • Davacının talebi

 

Dosya No: …/… AÇIKLAMA: … AİLE MAHKEMESİ - …/… Esas

SAYIN … AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NE

BABALIĞIN HÜKMEN TESPİTİ TALEBİ

DAVACI: (Adı Soyadı), (T.C. Kimlik No), (Doğum Tarihi ve Yeri), (Adres) DAVALI: (Adı Soyadı), (T.C. Kimlik No), (Adres)

KONU: Babalığın hükmen tespiti talebi

AÇIKLAMALAR:

  1. Davacı (Adı Soyadı), (T.C. Kimlik No), ve davalı (Adı Soyadı), (T.C. Kimlik No), arasında (çocuğun adı) adlı çocuğun babalığı konusunda belirsizlik bulunmaktadır.

  2. Davacı, (çocuğun adı)'nin babası olduğunu iddia etmekte olup, bu hususta davalı tarafça herhangi bir itirazda bulunulmamıştır.

  3. Davacı tarafından sunulan deliller ve taraflar arasındaki anlaşmazlık olmaması sebebiyle, mahkemenizden babalığın hükmen tespiti yapılmasını talep ediyoruz.

  4. Bu bağlamda, mahkemenizin davacının babalığının hükmen tespiti talebini değerlendirerek gerekli hükümleri vermesini ve çocuğun kimlik bilgilerinin netleştirilmesini talep ediyoruz.

SONUÇ VE TALEP:

Yukarıda belirtilen nedenlerle, mahkemenizin davacı (Adı Soyadı)'nin babalığının hükmen tespiti talebini değerlendirerek, gerekli hükümleri vermesini ve çocuğun kimlik bilgilerinin netleştirilmesini talep ediyoruz.

Davacı Vekili (veya Davacı İmza) (Adı Soyadı, Avukatlık Bürosu Adı, İmza)

Tarih: …/…/…

Bu makale yapay zeka destekli olarak hazırlanmıştır. İçerdiği bilgiler ile hareket edip etmeme kararı okuyucuya aittir, bu hususta hukuksal bir destek alınması tavsiye edilir.

 

 

Ücretli Danışmanlık Hattı